Новините на Радио Русе от 18.08.2023 г.

262

Новините на Радио Русе от 18.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.