Новините на Радио Русе от 18.11.2022 г.

226

Новините на Радио Русе от 18.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.