Новините на Радио Русе от 18.12.2017 г.

830

Новините на Радио Русе от 18.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.