Новините на Радио Русе от 18.12.2023 г.

240

Новините на Радио Русе от 18.12.2023 г., представени от Теодора Копчева.