Новините на Радио Русе от 19.02.2019 г.

425

Новините на Радио Русе от 19.02.2019 г., представени от Теодора Копчева