Новините на Радио Русе от 19.05.2020 г.

265

Новините на Радио Русе от 19.05.2020 г., представени от Теодора Копчева