Новините на Радио Русе от 19.05.2020 г.

203

Новините на Радио Русе от 19.05.2020 г., представени от Теодора Копчева