Новините на Радио Русе от 19.05.2023 г.

279

Новините на Радио Русе от 19.05.2023 г., представени от Теодора Копчева.