Новините на Радио Русе от 19.07.2019 г.

561

Новините на Радио Русе от 19.07.2019 г., представени от Теодора Копчева