Новините на Радио Русе от 19.07.2019 г.

365

Новините на Радио Русе от 19.07.2019 г., представени от Теодора Копчева