Новините на Радио Русе от 19.07.2022 г.

190

Новините на Радио Русе от 19.07.2022 г., представени от Галя Савова.