Новините на Радио Русе от 19.08.2020 г.

400

Новините на Радио Русе от 19.08.2020 г., представени от Теодора Копчева