Новините на Радио Русе от 19.09.2023 г.

139

Новините на Радио Русе от 19.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.