Новините на Радио Русе от 19.09.2023 г.

230

Новините на Радио Русе от 19.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.