Новините на Радио Русе от 19.10.2021 г.

236

Новините на Радио Русе от 19.10.2021 г., представени от Лилия Рачева