Новините на Радио Русе от 19.11.2021 г.

180

Новините на Радио Русе от 19.11.2021 г., представени от Теодора Копчева