Новините на Радио Русе от 19.12.2017 г.

1589

Новините на Радио Русе от 19.12.2017 г., представени от Лилия Рачева.