Новините на Радио Русе от 19.12.2019 г.

344

Новините на Радио Русе от 19.12.2019 г., представени от Лилия Рачева