Новините на Радио Русе от 19.12.2023 г.

256

Новините на Радио Русе от 19.12.2023 г., представени от Теодора Копчева.