Новините на Радио Русе от 20.01.2020 г.

209

Новините на Радио Русе от 20.01.2020 г., представени от Теодора Копчева