Новините на Радио Русе от 20.02.2018 г.

890

Новините на Радио Русе от 20.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.