Новините на Радио Русе от 20.02.2020 г.

488

Новините на Радио Русе от 20.02.2020 г., представени от Теодора Копчева