Новините на Радио Русе от 20.05.2019 г.

396

Новините на Радио Русе от 20.05.2019 г., представени от Лилия Рачева