Новините на Радио Русе от 20.06.2022 г.

297

Новините на Радио Русе от 20.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.