Новините на Радио Русе от 20.06.2023 г.

293

Новините на Радио Русе от 20.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.