Новините на Радио Русе от 20.07.2020 г.

397

Новините на Радио Русе от 20.07.2020 г., представени от Лилия Рачева