Новините на Радио Русе от 20.07.2022 г.

376

Новините на Радио Русе от 20.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.