Новините на Радио Русе от 20.08.2020 г.

438

Новините на Радио Русе от 20.08.2020 г., представени от Теодора Копчева