Новините на Радио Русе от 20.08.2020 г.

313

Новините на Радио Русе от 20.08.2020 г., представени от Теодора Копчева