Новините на Радио Русе от 20.08.2021 г.

233

Новините на Радио Русе от 20.08.2021 г., представени от Теодора Копчева