Новините на Радио Русе от 20.09.2022 г.

134

Новините на Радио Русе от 20.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.