Новините на Радио Русе от 20.09.2023 г.

225

Новините на Радио Русе от 20.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.