Новините на Радио Русе от 20.10.2020 г.

329

Новините на Радио Русе от 20.10.2020 г., представени от Теодора Копчева