Новините на Радио Русе от 20.10.2023 г.

181

Новините на Радио Русе от 20.10.2023 г., представени от Теодора Копчева.