Новините на Радио Русе от 21.06.2021 г.

327

Новините на Радио Русе от 21.06.2021 г., представени от Теодора Копчева