Новините на Радио Русе от 21.06.2021 г.

389

Новините на Радио Русе от 21.06.2021 г., представени от Теодора Копчева