Новините на Радио Русе от 21.06.2022 г.

261

Новините на Радио Русе от 21.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.