Новините на Радио Русе от 21.06.2022 г.

192

Новините на Радио Русе от 21.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.