Новините на Радио Русе от 21.06.2023 г.

192

Новините на Радио Русе от 21.06.2023 г., представени от Теодора Копчева.