Новините на Радио Русе от 21.07.2020 г.

360

Новините на Радио Русе от 21.07.2020 г., представени от Теодора Копчева