Новините на Радио Русе от 21.07.2023 г.

233

Новините на Радио Русе от 21.07.2023 г., представени от Лилия Рачева.