Новините на Радио Русе от 21.08.2020 г.

395

Новините на Радио Русе от 21.08.2020 г., представени от Теодора Копчева