Новините на Радио Русе от 21.09.2020 г.

200

Новините на Радио Русе от 21.09.2020 г., представени от Теодора Копчева