Новините на Радио Русе от 21.09.2022 г.

236

Новините на Радио Русе от 21.09.2022 г., представени от Теодора Копчева.