Новините на Радио Русе от 21.11.2022 г.

135

Новините на Радио Русе от 21.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.