Новините на Радио Русе от 21.12.2017

749

Новините на Радио Русе от 21.12.2017 г., представени от Лилия Рачева