Новините на Радио Русе от 22.01.2017 г.

688

Новините на Радио Русе от 22.01.2017 г., представени от Лилия Рачева.