Новините на Радио Русе от 22.06.2020 г.

469

Новините на Радио Русе от 22.06.2020 г., представени от Теодора Копчева