Новините на Радио Русе от 22.06.2020 г.

371

Новините на Радио Русе от 22.06.2020 г., представени от Теодора Копчева