Новините на Радио Русе от 22.06.2022 г.

277

Новините на Радио Русе от 22.06.2022 г., представени от Теодора Копчева.