Новините на Радио Русе от 22.07.2022 г.

243

Новините на Радио Русе от 22.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.