Новините на Радио Русе от 22.08.2023 г.

209

Новините на Радио Русе от 22.08.2023 г., представени от Лилия Рачева.