Новините на Радио Русе от 22.10.2019 г.

626

Новините на Радио Русе от 22.10.2019 г., представени от Лилия Рачева