Новините на Радио Русе от 22.11.2017 г.

1436

Новините на Радио Русе от 22.11.2017 г., представени от Галя Савова