Новините на Радио Русе от 22.11.2022 г.

141

Новините на Радио Русе от 22.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.