Новините на Радио Русе от 22.12.2017 г.

1719

Новините на Радио Русе от 22.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.