Новините на Радио Русе от 22.12.2023 г.

241

Новините на Радио Русе от 22.12.2023 г., представени от Теодора Копчева.